JobOffice Kassa Release

Version 20.48.2 - 2022-08-08

JOBOFFICE KASSA

 • Stafflade priser
  • Vid baspriset på fliken varor finns nu en länk där ett nytt fönster öppnas så att du kan ange dina stafflade priser.
  • Stöd för Fortnox och Visma Administration där dessa priser hämtas och ändras i affärssystemet.
 • Statistik till Excel med totaler
  • På samma sätt som du kan få en lista med varorna kan du nu ta ut en lista med datum och total försäljning till Excel.
 • Lagerplats på kvitto finns nu som en inställning under fliken Diverse.

 

VISMA ADMINISTRATION

 • Betala kundfaktura
  • Du kan nu lägga till en standardknapp för att visa en lista med obetalda kundfakturor direkt på kassabilden.
 • Hämta kundorder
  • På samma sätt som kundfaktura finns nu en ny standardknapp för att lista och välja en kundorder direkt på kassabilden istället för att först behöva söka upp kunden och visa fliken spårning.
 • Enklare avstämning av kortbetalningar och Swish
  • Om du i Visma lägger upp betalsätten KORT och SWISH med egna konton kommer vi att boka mot dessa istället för mot standardsättet BG.
 • Automatisk kortavstämning
  • I kassan inställningar under redovisningskonton kan du ange om du vill att ett verifikat skapas dagen efter för dina kortkop bokas om från ett konto till ett annat och på så sätt matchar bank insättningen från din inlösare.


DYNAMICS, FORTNOX, VISMA EEKONOMI, VISMA ADMINISTRATION

 • Kryssruta i inställningar under Diverse där det går att dölja priserna på följesedel. Går även att ändra individuellt i dialogen när ordern skapas. 

Version 20.47.5 - 2022-07-18

 • KIVRA

  • Första versionen av digitala kvitton till Kivra.
   • För att skicka kvittot digitalt krävs att kunden har ett aktivt konto hos Kivra.
   • Om kunden betalar med kort och har sitt kort registrerat hos Kivra kan kassan automatiskt identifiera kunden och skicka kvittot till kundens Kivra-brevlåda.
   • Har kunden inte sitt bankkort kopplat till Kivra så du i kassan söka upp kunden manuellt med
    • kundens personnummer (scanna körkort/ID).
    • mobilnummer (krävs att kunden har samma mobilnummer registrerat hos Kivra).

 • FORTNOX

  • Autentisering mellan kassan och Fortnox sker nu via Fortnox app-marknad.
   • Du kan nu direkt i Fortnox gå till app-marknad och lägga till JobOffice Kassa.
   • Lägger du till JobOffice Kassa i Fortnox kommer alla kassor automatiskt få tillgång till samma Fortnox-konto så länge de har samma organisationsnummer.
 •  

Taggar: [joboffice kassa] [fortnox] [digitala kvitton] [kivra]

Version 20.46.14 - 2022-06-27

 • JOBOFFICE KASSA

  • Det finns en ny knapp under Inställningar och Företagsuppgifter för att göra ett "Ägarbyte".
   • Ett ägarbyte låter dig skapa ett nytt företag med ett annat organisationsnummer men behålla alla varor, varugrupper, knappar osv.
   • Kvitton och dagsrapporter kommer inte överföras mellan olika organisationsnummer. Glöm inte anmäla ändringar hos Skatteverket vid byte.
  • Det finns en ny knapp under fliken Kvitton för att skicka en kvittokopia på e-post.
  • Det går nu att skicka dagsrapport som PDF till valfri e-post.
   • Detta fungerar endast med Microsoft print to PDF funktionen aktiverad.
  • Det går nu att ange tag <br> i en varas benämning för att radbryta så att texten efter <br> visas på nästa rad.
   • Exempel benämning: Dricka 33cl <br> 1kr pant
 •  
 • NETS, VERIFONE, WORLDLINE (BAMBORA)

  • Det går nu via knappen "Funktioner" på Kassa-fliken att välja att betala med två kort.
   • Detta kan användas för att betala med två bankkort eller kombinera med presentkort i kortterminalen.
   • För Verifone gäller detta endast terminalen P400.

 • MICROSOFT DYNAMICS BUSINESS CENTRAL

  • Stöd för artikelreferenser i Business Central version 20 eller senare.

Taggar: [joboffice kassa] [verifone] [nets] [business central] [bambora] [worldline]

Version 20.46.1 - 2022-06-02

 • FORTNOX

  • Det går nu att skicka försäljning per dagsrapport istället för per kvitto.
   • Ett nytt val i JobOffice Sync Center skapar nu ett verifikat i Fortnox per dagsrapport.

   • Verifikat för dagsrapport är endast för bokföring och kommer inte uppdatera lager.

  •  
 • EEKONOMI

  • Ett nytt val i JobOffice Sync Center för att alltid avrunda priser på artiklar till närmaste krona i kassan.
  • Det är åter igen möjligt att se lagersaldo i kassan för artiklar även om du inte har lagertillägget i eEkonomi.

Taggar: [visma] [fortnox] [eekonomi]

Version 20.45.6 - 2022-05-17

 • SERVERBASERAD KONTROLLENHET

  • Byte kontrollenheten för Skatteverket som är inbyggd i kassan.
   • Tillverkningsnummer på den kontrollenhet kassan använder kommer att ändras och behöver därför också ändras hos Skatteverket.

   • Vi kommer sköta bytet i kassan och ändringarna hos Skatteverket. Så du behöver inte ändra något i kassan.

   • Efter att bytet är klart kommer Skatteverket skicka ut en bekräftelse på att bytet är utfört och sedan nya klisterlappar som ni behöver sätta upp vid kassan som ersätter era nuvarande klisterlappar.

 • JOBOFFICE KASSA

  • Åtgärdat ett fel där vissa knappskikt fick dubbla knappar.

 • NETS, VERIFONE, WORLDLINE (BAMBORA)

  • Det går inte länge att avbryta kortköp/retur i kassan när kortterminalen är upptagen. Tryck på röd/avbryt knapp på kortterminalen för att avbryta.
  • Det är inte längre möjligt att trycka Felslag på ett kvitto som betalats med kort. Gör istället en fullständig retur.

 • PRESENT- & RABATTKORT

  • Det går nu att ställa in giltighetstid per presentkortsnummer.
   • Du kan ange standard giltighetstid alla nya registrerade presentkort (nummer) får under fliken "Arkiv" och knappen för "Inställningar" och "Presentkort".
    •  Giltighetstid anges i dagar. Ändrar du inte giltighetstid kommer alla nya presentkort automatiskt få giltighetstid t.o.m. 2099-12-31.
   • Giltighetstiden sätts automatiskt när ett nytt presentkort (nummer) registers för första gången.
   • Om ett presentkorts giltighetstid har passerat kan du inte använda det som betalmedel. Information om detta visas i dialogen för presentkort.
   • Om du laddar ett presentkort där giltighetstid löpt ut men har saldo kvar får du en fråga om du vill nolla kortet innan ny laddning.
   • Du kan ändra giltighetstid på varje enskilt presentkort i Inställningar. Förläng eller korta giltighetstid efter behov.
  • Vid försäljning av presentkort skriv nu presentkortet med streckkoden ut på en separat utskrift istället för på kundens kvitto.
    • Det går att stänga av utskriften under Presentkort i Inställningar.

 •  
 •  
 • FORTNOX

  • Det går nu att ange verifikationsserie för avstämning av kort.

 • AWARDIT

  • Första versionen av integration mot Awardit digitala presentkort.
   • Det går att sälja och skicka digitala presentkort på SMS eller e-post till kunder direkt från kassan.

 

Taggar: [visma] [business central] [visma administration]

Version 20.44.1 - 2022-04-05

 • VISMA ADMINISTATION

  • Stöd för Visma Administration version 2022.0 med ny momshantering

 • MICROSOFT DYNAMICS BUSINESS CENTRAL

  • Stöd för OAuth2 autentisering.
  • Det går nu att trycka på en länk i JobOffice Sync Center för att låta kassan automatiskt skapa upp alla nödvändiga SOAP webbtjänster som används av kassan i Business Central.
  • Istället för att ange server adress, port och tenant separat anger du nu endast SOAP Base URL så plockar kassan ut nödvändig information.
   • Valet för använd SSL är nu borttaget och hanteras nu beroende på om SOAP Base URL är http:// eller https:// i början.
  • Varje kassa skapar nu försäljningsfakturor (och bokför om det är aktiverat) för sina kvittot utan fördröjning direkt efter att försäljningen slutförts i kassan.
  •  

Taggar: [visma] [business central] [visma administration]

Version 20.40.11 - 2022-01-19

 • JOBOFFICE KASSA

  • .net Framework 4.8 installeras nu vid uppdatering på Windows som saknar det.
  • Ny webviewer baserad på Edge installeras nu vid uppdatering.

 • FORTNOX

  • Det går nu att autentisera kassan mot Fortnox genom att logga in med BankID istället för lösenord.
  •  

Taggar: [joboffice kassa] [fortnox]

Version 20.40.1 - 2022-01-12

 • FORTNOX

  • En ny kryssruta för "Lagerhantering klar" i kassan när order skapas till Fortnox.
   • Om en order sätts till lagerhantering klar så blir alla artiklar utlevererade och order sätts till lagerhantering klar i Fortnox.
    • Det går inte att hämta en order som är satt till klar till kassan.

 • EEKONOMI

  • Om öresavrundning på fakturor är avstängt i eEkonomi skapar nu kassan ett nytt verifikat med öresavrundning i kassan.

 • NETS
  • Uppdaterat till Baxi version 1.10.
   • Detta ger stöd för nya kommande funktioner i Nets betalterminaler.

Taggar: [visma] [fortnox] [nets] [eekonomi]

Version 20.32.9 - 2022-01-03

 • KIVRA

  • Första versionen av digitala kvitton till Kivra.

Taggar: [kivra]

Version 20.32.1 - 2021-12-15

 • FORTNOX

  • Stöd för autentisering mot Fortnox API med Oauth2.
   • Det går nu att logga in med användarnamn och lösenord istället för att använda en API-nyckel för att ansluta kassan till Fortnox.
    • OBS! Tänk på att rättigheterna för användaren i Fortnox kommer även gälla i kassan. Detta innebär att användaren som loggar in i kassan måste ha alla nödvändiga rättigheter i Fortnox som kassan behöver.
   • OBS! Detta gäller endast för ny autentisering mot Fortnox. Har du redan en fungerade API-nyckel sedan tidigare behöver du inte autentisera kassan igen.
    • API-nyckel kommer stödas i kassan tills det att Fortnox tar bort den.

Taggar: [fortnox]