JobOffice Kassa Release

Version 20.50.10 - 2022-10-19

JOBOFFICE KASSA

 • Ny Bonus-knapp.
  • En ny standardfunktion under knappar för att lämna "Bonus".
  • Knappen visar en dialog för att ange ett belopp som ska ges i bonus till kund.
  • Beloppet är momsfritt och läggs till och dras som en separat rad på kvittot.
  • Under Inställningar och Bokföringskonton kan du ange bokföringskonto för "Bonus utbetalningar" (3730 som standard).
 • Fler alternativ för utökat filter för söka varor.
  • Du kan nu på varje kolumn på under det utökade filtret välja hur du vill filtrera/söka
   • Ex. lika med, innehåller, börjar med, större än, mindre än osv.
 • Ny inställning för typsnitt som används på kundens kvitto.

 

KOMBINERAD RABATT (3 för 2)

 

VISMA ADMINISTATION

 • Ny inställning i Sync Center för att endast hämta förändrade artiklar, priser och kunder.

 

Taggar: [joboffice kassa] [kombinationsrabatt] [visma administration]

Version 20.29.1 - 2021-09-09

 • FORTNOX

  • Lagerställe kan väljas per såld rad där du anger pris och antal.
  • Order skapas nu i realtid och inte i efterhand som tidigare.
  • Återrapportering mot fakturor/bokföring sker nu i realtid och inte enligt synkens schemaläggning.
 • MICROSOFT DYNAMICS NAV / BUSINESS CENTRAL

  • Kassan skickar nu med enhet på artiklar och variantartiklar när den skapar en försäljningsorder eller försäljningsfaktura.
  • Det finns nu en ny inställning i JobOffice Synk Center för att ställa in om kassan ska använda artikelns basenhet eller enhet i försäljning.
 • PRESENT- & RABATTKORT

  • När du säljer ett presentkort finns nu ett nytt fält för presentkortsnummer.
   • Du kan själv ange ett eget valfritt nummer.
   • Dra eller blippa ett plastkort med nummer.
   • Eller trycka på knappen för att låta kassan generera ett nytt nummer.
  • På kvittot vid försäljning av presentkort visas nu presentkortsnummer och en streckkod som innehåller samma nummer.
 • KAMPANJVAROR

  • Du kan nu ange rabatt i procent och inte bara som tidigare ett kampanjpris.
  • Flera varor kan uppdateras samtidigt. Markera flera varor i lista och ändra kampanjinformationen så uppdateras alla de markerade varorna.
 • KOMBINATIONSRABATT

  • Du kan nu enkelt lägga till flera varor med knappen Sök varor i kombinationen där du kan markera samtliga eller utvalda i sök listan. Samma sak gäller om du vill ta bort en eller flera varor i kombinationen.

Taggar: [joboffice kassa] [fortnox] [presentkort] [business central] [dynamics nav] [kampanjvaror] [kombinationsrabatt]