Version 20.50.10 - 2022-10-19

JOBOFFICE KASSA

 • Ny Bonus-knapp.
  • En ny standardfunktion under knappar för att lämna "Bonus".
  • Knappen visar en dialog för att ange ett belopp som ska ges i bonus till kund.
  • Beloppet är momsfritt och läggs till och dras som en separat rad på kvittot.
  • Under Inställningar och Bokföringskonton kan du ange bokföringskonto för "Bonus utbetalningar" (3730 som standard).
 • Fler alternativ för utökat filter för söka varor.
  • Du kan nu på varje kolumn på under det utökade filtret välja hur du vill filtrera/söka
   • Ex. lika med, innehåller, börjar med, större än, mindre än osv.
 • Ny inställning för typsnitt som används på kundens kvitto.

 

KOMBINERAD RABATT (3 för 2)

 

VISMA ADMINISTATION

 • Ny inställning i Sync Center för att endast hämta förändrade artiklar, priser och kunder.

 

Taggar: [joboffice kassa], [kombinationsrabatt], [visma administration]