Version 20.44.1 - 2022-04-05

 • VISMA ADMINISTATION

  • Stöd för Visma Administration version 2022.0 med ny momshantering

 • MICROSOFT DYNAMICS BUSINESS CENTRAL

  • Stöd för OAuth2 autentisering.
  • Det går nu att trycka på en länk i JobOffice Sync Center för att låta kassan automatiskt skapa upp alla nödvändiga SOAP webbtjänster som används av kassan i Business Central.
  • Istället för att ange server adress, port och tenant separat anger du nu endast SOAP Base URL så plockar kassan ut nödvändig information.
   • Valet för använd SSL är nu borttaget och hanteras nu beroende på om SOAP Base URL är http:// eller https:// i början.
  • Varje kassa skapar nu försäljningsfakturor (och bokför om det är aktiverat) för sina kvittot utan fördröjning direkt efter att försäljningen slutförts i kassan.
  •  

Taggar: [visma], [business central], [visma administration]