Version 20.48.2 - 2022-08-08

JOBOFFICE KASSA

 • Stafflade priser
  • Vid baspriset på fliken varor finns nu en länk där ett nytt fönster öppnas så att du kan ange dina stafflade priser.
  • Stöd för Fortnox och Visma Administration där dessa priser hämtas och ändras i affärssystemet.
 • Statistik till Excel med totaler
  • På samma sätt som du kan få en lista med varorna kan du nu ta ut en lista med datum och total försäljning till Excel.
 • Lagerplats på kvitto finns nu som en inställning under fliken Diverse.

 

VISMA ADMINISTRATION

 • Betala kundfaktura
  • Du kan nu lägga till en standardknapp för att visa en lista med obetalda kundfakturor direkt på kassabilden.
 • Hämta kundorder
  • På samma sätt som kundfaktura finns nu en ny standardknapp för att lista och välja en kundorder direkt på kassabilden istället för att först behöva söka upp kunden och visa fliken spårning.
 • Enklare avstämning av kortbetalningar och Swish
  • Om du i Visma lägger upp betalsätten KORT och SWISH med egna konton kommer vi att boka mot dessa istället för mot standardsättet BG.
 • Automatisk kortavstämning
  • I kassan inställningar under redovisningskonton kan du ange om du vill att ett verifikat skapas dagen efter för dina kortkop bokas om från ett konto till ett annat och på så sätt matchar bank insättningen från din inlösare.


DYNAMICS, FORTNOX, VISMA EEKONOMI, VISMA ADMINISTRATION

 • Kryssruta i inställningar under Diverse där det går att dölja priserna på följesedel. Går även att ändra individuellt i dialogen när ordern skapas.