JobOffice Kassa Release

Version 20.28.1 - 2021-08-16

 • JOBOFFICE KASSA

  • Dubbelklick på en vara i varulistan handlar varan på samma sätt som tangenten Enter gjort tidigare.

 • DYNAMICS NAV / BUSINESS CENTRAL

  • Kassan kan nu även hämta en streckkod från GTIN-fältet på artikeln i NAV och Business Central versioner som stöder det.
  • Försäljningsorder skapas nu alltid i NAV eller Business Central i realtid i kassan.
   • Misslyckas skapande av order på grund av Internet problem eller annat så visas ett felmeddelande i kassan.
  • Alla kvitton som ska skickas till NAV eller Business Central som försäljningsfaktura skickas nu separat från ordinarie synk schema. 
   • Återrapportering av försäljning i kassan skickas nu varje minut.
   • Schemaläggning i JobOffice Sync Center påverkar nu endast hämtning/uppdatering av artiklar, kunder, priser och streckkoder.
   • Det betyder att synkronisering av stora register som tar lång tid påverkar nu inte återrapportering av försäljning.

 • VISMA ADMINISTRATION

  • Notering på varor kan nu göras i kassan på liknande sätt som på kunder.
   • OBS gäller endast versioner av Visma Administration som har stöd för notering på artiklar.

Taggar: [joboffice kassa] [visma] [presentkort] [business central] [eekonomi]

Version 20.27.3 - 2021-07-14

 • JOBOFFICE KASSA

  • DAGSRAPPORT
   • Med en integrerad kortterminal visas och redovisas nu American Express (AMEX) separat från andra kort på X och Z-dagsrapporten.
   • Försäljning av varugrupper visas nu på X och Z-dagsrapport för alla. Även med integration till affärssystem om det ansluta affärssystemet har varugrupper.
  • PRESENTKORT
   • Presentkort som betalmedel avrundas nu till närmaste krona.
   • Om man överbetalar med ett presentkort kan man nu ge "Åter kund" på ett nytt presentkort.

 • VISMA EEKONOMI

  • Med integration till Visma eEkonomi så accepteras endast 19xx redovisningskonton i kassan för att matcha de betalkontona som går att lägga upp i eEkonomi.

 • BUSINESS CENTRAL

  • Det finns nu en ny funktion för att ange/se arbetsbeskrivning på en försäljningsorder.
   • Arbetsbeskrivning är en intern notering (ej synlig för kunden) som är kopplad till fältet arbetsbeskrivning i på en försäljningsorder i Business Central.
   • Arbetsbeskrivning är tänkt att användas internt för att lämna information mellan kassapersonal och exempelvis orderavdelning, serviceavdelning eller fakturering.
   • Fältet arbetsbeskrivning hanteras "live" med Business Central. Detta innebär att så fort du ändrar arbetsbeskrivning  i kassan eller Business Central så ändras det på båda ställen.
   • När en ny försäljningsorder eller följesedel skapas från kassan kan man nu förutom referens och personnummer även ange en arbetsbeskrivning.
   • Under fliken "Kunder" och "Försäljningsorder" i kassan finns nu en ny kolumn för "Arbetsbeskrivning". Om det finns någon arbetsbeskrivning på ordern visas det här.
   • Det finns även en ny ny knapp i menyn under "Kunder" för "Arbetsbeskrivning". Den visar arbetsbeskrivningen för en vald försäljningsorder i kassan och låter dig ändra vid behov.

Taggar: [joboffice kassa] [visma] [presentkort] [business central] [eekonomi]

Version 20.26.1 - 2021-06-08

 • JOBOFFICE KASSA

  • INSTÄLLNINGAR / REDOVISNINGSKONTON
   • Det finns nu ett nytt fält för att redovisa American Express (AMEX) på ett eget bokföringskonto. Har du en kassakopplad kortterminal presenteras Kort och AMEX separata på dagsrapporten.
   • Om du har en kassakopplad betalterminal som erbjuder olika betalsätt går det nu att ställa in bokföringskonto för dem.
   • Bokföringskonton för Swish Handel och Svea in Store har flyttats från egna flikar till under Inställningar till fliken Redovisningskonton.
  • VAROR OCH KUNDER
   • Det finns nu en ny inställning under Diverse för att visa en notering på varor och kunder när de väljs i kassan.
    • När du väljer en vara under fliken "Varor" finns nu en ny flik för "Notering". Här kan du skriva en egen notering som du vill ska visas som en dialog i kassan när vald vara läggs till på kvittot.
     • Notering finns endast tillgänglig om du använder JobOffice Kassa helt utan integration till affärssystem eller några utvalda affärssystem. Se mer info nedan under varje affärssystem.
  • Det finns nu en ny knapp under fliken "Hjälp" i kassan för "Nyheter". Trycker man på knappen kommer man till den här webbsidan du är på nu med versionsnyheter.

  • DIGITAL PAPPERSKORG
   • När frågan om att skriva ut kvitto visas i kassan visas texten "Betalning mottagen" -> "Önskas kvitto?" på ansluten kunddisplay för tydliggöra att köpet är slutfört i kassan även om inte kvitto skrivs ut.

 • JOBOFFICE SYNC CENTER

   • Alla bokföringskonton för integration mot ett affärssystem har flyttats från JobOffice Sync Center till JobOffice Kassa under Inställningar och Redovisningskonton.
    • Behöver du ändra ett bokföringskonto ställer du nu in detta direkt i kassan istället.

 • FORTNOX

  • Notering för artiklar och kunder är nu synkroniserat mellan kassan och Fortnox.
   • Under fliken "Varor" i kassan finns nu en ny flik för "Notering" som är synkroniserad med fältet "Anteckningar" på artikeln i Fortnox.
   • Under fliken "Kunder" och "Fortnox"  i kassan ett fält för "Anteckningar" som är synkroniserat med fältet "Anteckningar" på kunden i Fortnox.
   • Det går att läsa eller ändra noteringar för artiklar och kunder direkt i kassan.

 • DYNAMICS NAV / BUSINESS CENTRAL

  • Under fliken "Kunder" i kassan finns nu en flik för "Notering".
   • Noteringen är endast i kassan och har ingen koppling till NAV/BC.
  • Alla tvärreferens typer (Leverantör, Kund, Streckkod) hämtas nu till kassan och finns tillgängliga under fliken "Varor" och "Tvärreferenser".
   • Du kan söka på en tvärreferens genom att öppna fliken för "Tvärreferenser" under fliken "Varor" när du söker.
 • NETS

  • Stöd för Klarna och Swish betalningar direkt i kortterminalen.
   • Gäller endast utvalda terminaler. Kontakta oss eller Nets eller Klarna för mer info.

 • P400

  • Stöd för Klarna betalningar direkt i P400 kortterminalen. Kontakta Verifone eller Klarna för mer info.

Taggar: [joboffice kassa] [visma] [verifone] [digitala kvitton] [nets] [business central] [dynamics nav] [p400] [eekonomi] [sync center]

Version 20.25.1 - 2021-05-19

 • VISMA EEKONOMI

  • Det finns nu en ny flik i kassan för "Kunder" som visar alla kunder som finns i Visma eEkonomi.
  • En ny funktion gör det möjligt att skapa eller ändra kunder och artiklar direkt från kassan.
  • Det går nu att välja en kund som handlar i kassan. Kundens fakturarabatt i eEkonomi hämtas även till kassan.
  • Ny funktion och standardknapp som visar alla öppna order som finns i eEkonomi. Det går nu att hämta ordern till kassan och ta betalt.
  • Stöd för tillvalet Visma eEkonomi Lager.
  • Läs mer på vår Blogg

 • DYNAMICS NAV / BUSINESS CENTRAL

  • Det står nu "Orderbekräftelse" när man väljer Orderbekräftelse i kassan istället för Följesedel.
  • Det går nu att välja hur många orderbekräftelser kassan ska skriva ut.

Taggar: [visma] [business central] [dynamics nav] [eekonomi]

Version 20.21.3 - 2021-01-25

 • DYNAMICS NAV / BUSINESS CENTRAL

  • Stöd för Business Central version BC17.
  • Ny prishantering. Kassan prioriterar priser enligt nedan från försäljningsprislistan.
   • 1. Kampanj start och slut datum.
    • 2. Finns det flera aktiva kampanjer för samma artikel tar kassan lägsta pris.
   • 3. Kundpris grupp start och slut datum för vald kassakund.
    • 4. Finns det flera aktiva priser för vald kundpris grupp tar kassan lägsta pris.
   • 5. Pris från artikelkort.
   • Finns det ingen pris alls eller om priset är 0kr visas automatiskt en dialog i kassan vid försäljningstillfället där man kan ange pris.
  • Ny funktion för att välja lagerplats per artikel på kvittot i kassan.
   • Under dialogen för Pris och Antal när man trycker på en artikelrad på kvittot finns nu en ny knapp för Lagerplats.
    • Det går att välja mellan alla tillgängliga lagerplatser som finns upplagda i NAV eller Business Central.
    • Artiklar plockas eller returneras till valt lagerställe.
    • Väljs ingen lagerställe använder kassan standard som finns under inställningar i JobOffice Sync Center.

Taggar: [business central] [dynamics nav]

Version 20.9.1 - 2020-09-01

 • FORTNOX

  • Ny hantering när order skapas i kassan.
   • Order skapas nu direkt i kassan och i realtid i Fortnox.
  • Ny hantering för att visa och söka bland öppna order i Fortnox.
   • En ny standardknapp för att se alla öppna order i Fortnox.
    • Sök i listan och välj en order som ska hämtas till kassan.
  • Ny inställning för hur ofta alla artiklar och kunder hämtas från Fortnox.
   • Välj mellan att alltid hämta allt eller endast förändrade artiklar och kunder.

 • DYNAMICS NAV / BUSINESS CENTRAL

  • Ny funktion för återbetalning av en kreditfaktura i kassan.

Taggar: [fortnox] [business central] [dynamics nav]

Version 20.6.1 - 2020-06-01

 • BAMBORA

  • Stöd för nya betalterminalen Lane3000 från Bambora.

 • DYNAMICS NAV / BUSINESS CENTRAL

  • Ny funktion för betalning av försäljningsfaktura i kassan med Microsoft Dynamics.

Taggar: [business central] [bambora] [dynamics nav]

Version 20.4.1 - 2020-04-01

 • DYNAMICS NAV / BUSINESS CENTRAL

  • Första versionen av integration mot Business Central 365 Cloud.

Taggar: [business central] [dynamics nav]