Version 20.21.3 - 2021-01-25

 • DYNAMICS NAV / BUSINESS CENTRAL

  • Stöd för Business Central version BC17.
  • Ny prishantering. Kassan prioriterar priser enligt nedan från försäljningsprislistan.
   • 1. Kampanj start och slut datum.
    • 2. Finns det flera aktiva kampanjer för samma artikel tar kassan lägsta pris.
   • 3. Kundpris grupp start och slut datum för vald kassakund.
    • 4. Finns det flera aktiva priser för vald kundpris grupp tar kassan lägsta pris.
   • 5. Pris från artikelkort.
   • Finns det ingen pris alls eller om priset är 0kr visas automatiskt en dialog i kassan vid försäljningstillfället där man kan ange pris.
  • Ny funktion för att välja lagerplats per artikel på kvittot i kassan.
   • Under dialogen för Pris och Antal när man trycker på en artikelrad på kvittot finns nu en ny knapp för Lagerplats.
    • Det går att välja mellan alla tillgängliga lagerplatser som finns upplagda i NAV eller Business Central.
    • Artiklar plockas eller returneras till valt lagerställe.
    • Väljs ingen lagerställe använder kassan standard som finns under inställningar i JobOffice Sync Center.

Taggar: [business central], [dynamics nav]