JobOffice Kassa Release

Version 20.31.14 - 2021-11-25

 • JOBOFFICE KASSA

  • Nytt utseende för flera knappar i kassan 

 • SWISH HANDEL / SWISH UTBETALNING

  • Det går nu att visa en QR-kod i kassan som kunden kan scanna med sin mobil istället för att ange kundens mobilnummer vid betalning med Swish Handel.
  • Det är nu möjligt att göra utbetalning till kunder med Swish Handel och Swish Utbetalning.
   • Kräver avtal för Swish Utbetalning och Swish Handel hos bank.
   • Alla med Swish Handel i kassan får automatiskt stöd för Swish Utbetalning om avtal finns.

 • FORTNOX

  • Det är nu möjligt att låta kassan skapa ett verifikat där den bokar om kortbetalningar från ett bokföringskonto till ett annat för enklare avstämning och matchning.

 • EEKONOMI

  • Det är nu möjligt att låta kassan skapa ett verifikat där den bokar om kortbetalningar från ett bokföringskonto till ett annat för enklare avstämning och matchning.

 • VISMA.NET

  • Det är nu möjligt att låta kassan skapa ett verifikat där den bokar om kortbetalningar från ett bokföringskonto till ett annat för enklare avstämning och matchning.
  •  

Taggar: [joboffice kassa] [visma] [swish] [fortnox] [eekonomi] [visma.net]

Version 20.29.1 - 2021-09-09

 • FORTNOX

  • Lagerställe kan väljas per såld rad där du anger pris och antal.
  • Order skapas nu i realtid och inte i efterhand som tidigare.
  • Återrapportering mot fakturor/bokföring sker nu i realtid och inte enligt synkens schemaläggning.
 • MICROSOFT DYNAMICS NAV / BUSINESS CENTRAL

  • Kassan skickar nu med enhet på artiklar och variantartiklar när den skapar en försäljningsorder eller försäljningsfaktura.
  • Det finns nu en ny inställning i JobOffice Synk Center för att ställa in om kassan ska använda artikelns basenhet eller enhet i försäljning.
 • PRESENT- & RABATTKORT

  • När du säljer ett presentkort finns nu ett nytt fält för presentkortsnummer.
   • Du kan själv ange ett eget valfritt nummer.
   • Dra eller blippa ett plastkort med nummer.
   • Eller trycka på knappen för att låta kassan generera ett nytt nummer.
  • På kvittot vid försäljning av presentkort visas nu presentkortsnummer och en streckkod som innehåller samma nummer.
 • KAMPANJVAROR

  • Du kan nu ange rabatt i procent och inte bara som tidigare ett kampanjpris.
  • Flera varor kan uppdateras samtidigt. Markera flera varor i lista och ändra kampanjinformationen så uppdateras alla de markerade varorna.
 • KOMBINATIONSRABATT

  • Du kan nu enkelt lägga till flera varor med knappen Sök varor i kombinationen där du kan markera samtliga eller utvalda i sök listan. Samma sak gäller om du vill ta bort en eller flera varor i kombinationen.

Taggar: [joboffice kassa] [fortnox] [presentkort] [business central] [dynamics nav] [kampanjvaror] [kombinationsrabatt]

Version 20.12.1 - 2020-12.07

 • JOBOFFICE KASSA

  • Flera inställningar som sparas lokalt registret har flyttats från HKEY_CURRENT_USER till HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\JobOffice.

Taggar: [fortnox]

Version 20.11.4 - 2020-11.11

 • FORTNOX

  • Vissa inställningar har flyttats från JobOffice Sync Center till under en ny Fortnox-flik under inställningar i kassan.
  • En ny ruta för extra info finns under Fortnox-fliken i Inställningar i kassan. Texten visas endast på kundens följesedel när order skapas till Fortnox i kassan.
  • Order som skapas i kassan till Fortnox visas nu inkl. eller exkl. moms beroende på vilka inställningar som är valda på kunden i Fortnox.
 •  

Taggar: [fortnox]

Version 20.9.11 - 2020-09-28

 • FORTNOX

  • Ny funktion för att skapa eller ändra befintliga artiklar och kunder direkt i kassan.
   • Artikeln eller kunden skapas/ändaras i Fortnox när du trycker på Spara i kassan.
  • Det går nu att välja en kund som handlar från Kund-fliken i kassan.
   • Kundens prislista användas istället för kassans ordinarie prislista.
   • Eventuell fakturarabatt hämtas för vald kund och visas i kassan.
   • Försäljning registreras i Fortnox på vald kund istället för vald kassakund.
 •  

Taggar: [fortnox]

Version 20.9.1 - 2020-09-01

 • FORTNOX

  • Ny hantering när order skapas i kassan.
   • Order skapas nu direkt i kassan och i realtid i Fortnox.
  • Ny hantering för att visa och söka bland öppna order i Fortnox.
   • En ny standardknapp för att se alla öppna order i Fortnox.
    • Sök i listan och välj en order som ska hämtas till kassan.
  • Ny inställning för hur ofta alla artiklar och kunder hämtas från Fortnox.
   • Välj mellan att alltid hämta allt eller endast förändrade artiklar och kunder.

 • DYNAMICS NAV / BUSINESS CENTRAL

  • Ny funktion för återbetalning av en kreditfaktura i kassan.

Taggar: [fortnox] [business central] [dynamics nav]