JobOffice Kassa Release

Version 20.12.4 - 2020-12.15

  • BJÖRN LUNDÉN

    • Första versionen av integration mot affärssystemet Björn Lundén. Kassan kan nu skicka över försäljning dagligen till BL Administration.

Taggar: [björn lunden]